ระบบบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

ข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

อีเมล : eastosm@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0-3828-5001 โทรศัพท์ (มหาดไทย) 30627 ,30629

แฟกซ์ : 0-3828-5001